ליצירת קשר
רוצים לשמוע עוד?
כפוף לחתימה על הסכם יעוץ השקעות, למסמכי הבנק ולתנאיו. פרסום זה אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל לקוח. אין בפרסום משום הסכמה או התחייבות למתן השירות. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת. ניהול החשבון מתבצע על ידי הלקוח בכפוף לנהלי הבנק.
הבינלאומי מציג:

יקירהתיק

להשקיע בשיטה של המשקיעים הגדולים במסלול
ייחודי בו הבנק בוחן את הביצועים של מנהלי ההשקעות
המובילים בשוק ובונה לכם תיק השקעות המורכב
משלושת התיקים המצטיינים, כולל מעקב ובדיקה
תקופתית של יועץ השקעות

יתרונות מרכזיים ביקיר התיק

פיזור השקעות בין
מגוון מנהלי
השקעות
מעקב מקצועי של
יועץ השקעות
אובייקטיבי
מסלולי ההשקעה
בתיק יקיר התיק -
ללא עמלות קניה ומכירה
שינויים בתוך תיק
מנהל ההשקעות
אינם מהווים אירוע מס