logo

גאה להציג את הדור הבא של פתרונות ההשקעה:

logo

התיק של נבחרת מנהלי השקעות מובילים בישראל

יועץ ההשקעות בבנק יתאים לך באופן אישי תיק השקעות
המורכב מאגד קרנות של מנהלי השקעות
מובילים בישראל ובאובייקטיביות מלאה.

יתרונות ההשקעה באגד קרנות

פיזור השקעות בין מגוון
מנהלי השקעות מובילים

מעקב מקצועי של יועץ
השקעות אובייקטיבי

יתרון מיסוי - שינויים בתוך
האגד אינם מהווים אירוע מס

לפרטים והצטרפות:

להצטרפות >